Upphovsrätt

Gozzo Advokater erbjuder juridisk rådgivning för alla situationer som berör skapande, användning och försvar av upphovsrättsligt skyddade tillgångar, såsom bilder, foto, böcker, ljudböcker, teater, film, musik, radio- och tv-utsändningar, webbsidor, mjukvara, appar, gränssnitt, algoritmer, databaser, sammanställningar, reklammaterial, manualer, industriell design med mera.

Vi företräder rättighetshavare, användare, mellanhänder, licenstagare och licensgivare. I vår strategiska rådgivning är vi vana att hantera parallella och överlappande skyddsformer och att söka och utvärdera alternativa lösningar. Vi arbetar med att förhandla och upprätta avtal, klarera rättigheter och vi hjälper våra klienter att minska sina risker. Vi biträder med att identifiera skyddade tillgångar och optimera skyddsmöjligheter och vi företräder klienter vid ingripande mot intrång och i upphovsrättstvister.

Vi företräder svenska, utländska och internationella klienter i ett stort antal branscher och våra advokaters samlade kunskap och erfarenhet är oöverträffad.