Kommersiella avtal & Samarbeten

Marknaden kräver att företag hittar synergier genom att sammanföra de skarpaste idéerna och kompetenserna inom respektive fält. Därför får samarbeten en allt större betydelse inom många branscher och segment, inte bara i mediabranschen där bland annat TV- och filmproduktioner sedan länge förutsatt breda samarbeten.

Samarbeten ställer höga krav på avtal som är strategiskt värderade, välskrivna och tryggt förhandlade. Med vår djupa erfarenhet av dessa frågor är vi en självklar partner för våra klienter. Vi behärskar den kommersiella avtalsrätten och har en välförankrad kommersiell förståelse, vilket gör oss till pålitliga rådgivare på området.

Även om vår specialistkompetens kommer bäst till sin rätt i fält där de immateriella tillgångarna utgör kärnfrågor för förhandling och avtalsskrivning, så anlitas vi av industrin för allehanda samarbetsuppdrag.