GOZZO är en affärsjuridisk advokatbyrå med internationell inriktning och särskild expertkunskap inom immaterialrätt och marknadsrätt. Vi hanterar tvister, avtal och strategiska upplägg som berör immateriella tillgångar, såväl i Sverige som utomlands. Våra tjänster omfattar inte endast att skapa, skydda och försvara immateriella rättigheter utan också hur företag skall använda och ta hänsyn till sådan rättigheter i sin verksamhet.

En specialiserad IP-Byrå

Vi kan IP - immateriella rättigheter. Där ingår också piratkopiering, skydd av företagshemligheter, marknadsrätt och media. Vi arbetar med en mängd branscher.... Läs mer

En specialiserad IP-Byrå

Vi kan IP - immateriella rättigheter. Där ingår också piratkopiering, skydd av företagshemligheter, marknadsrätt och media.Vi arbetar med en mängd branscher... Läs mer

En specialiserad IP-Byrå

Vi kan IP - immateriella rättigheter. Där ingår också piratkopiering, skydd av företagshemligheter, marknadsrätt och media. Vi arbetar med en mängd branscher... Läs mer

En specialiserad IP-Byrå

Vi kan IP - immateriella rättigheter. Där ingår också piratkopiering, skydd av företagshemligheter, marknadsrätt och media. Vi arbetar med en mängd branscher... Läs mer

En specialiserad IP-Byrå

Vi kan IP - immateriella rättigheter. Där ingår också piratkopiering, skydd av företagshemligheter, marknadsrätt och media. Vi arbetar med en mängd branscher... Läs mer

Medarbetare

GOZZO Advokaters medarbetare har lång och gedigen erfarenhet av immaterialrätt och marknadsrätt. Hos oss arbetar du alltid tillsammans med en specialist vare sig det gäller patent, varumärken, mönster, upphovsrätt, piratkopiering eller företagshemligheter. Läs mer

Medarbetare

GOZZO Advokaters medarbetare har lång och gedigen erfarenhet av immaterialrätt och marknadsrätt. Hos oss arbetar du alltid tillsammans med en specialist vare sig det gäller patent, varumärken, mönster, upphovsrätt, piratkopiering eller företagshemligheter.

Läs mer

Varför är företag som investerar i sina immateriella rättigheter mer konkurrenskraftiga?

Se filmen så kanske Du får svaret.

 

global_man_webb

GOZZO – Med världen som arbetsplats

GOZZO Advokater har under många år satsat på att hantera IP-rätten globalt. Genom arbete i utlandet för klienters räkning, har GOZZO ett nätverk världen över av advokater i olika rättssystem. Vår kunskap om ombudens kvaliteter och arbete innebär att vi kan välja den som är lämplig att bistå i ett visst ärende. Genom vår inblick i utländska rättssystem kan vi också guida våra klienter och ge relevanta instruktioner till ombuden.

GOZZO har sett det som en naturlig och viktig del att medarbetare skall engagera sig ideellt inom internationella organisationer och organ som exempelvis AIPPI, The Observatory on Infringements in IP Rights, projekt inom EU Kommissionen, LICD, ECTA mm. Detta arbete har bidragit till att GOZZO:s medarbetare har särskild kunskap och kännedom om utveckling och trender inom immaterialrätten, inte bara i Sverige utan också internationellt. Läs mer 

Kommentera