Peter Skoglund

Partner | Advokat

+46 763 19 18 20
peter.skoglund@gozzo.se

Peter Skoglund har 40 års erfarenhet av att verka på affärsjuridiska advokatbyråer. Peter Skoglund är verksam inom flera rättsområden, såsom immaterialrätt, marknadsrätt, företagshemligheter, konkurrensrätt, anti-korruption, distributionsrätt, förmögenhetsrätt och sakrätt, oftast i anknytning till tvister.

Peter Skoglund har företrätt klienter i sju mål i Högsta domstolen – NJA 1993 s. 206, NJA 1996 s. 661, NJA 1997 s. 408, NJA 1999 s. 793, NJA 2009 s. 159, NJA 2012 s. 419 och NJA 2016 s. 587 – vilka framförallt har rört förmögenhets- och sakrätt, men också upphovsrätt.

Peter Skoglund har härutöver en betydande erfarenhet av såväl nationella som internationella skiljeförfaranden, oftast som ombud, men även som skiljeman.

Peter Skoglund har vid två tillfällen varit utsedd till domstolssakkunnig, inom områdena svensk associations- och förmögenhetsrätt samt anti-korruption, vid tvister i engelsk domstol. Ett av dessa tillfällen handlade om den så kallade Trustor-härvan.

Peter Skoglund har vid flera tillfällen haft i uppdrag att koordinera och leda arbetet i varumärkesskyddsfrågor för multinationella företag i samtliga nordiska länder och Peter har verkat inom olika expertgrupper inom multinationella företag för strategiska immaterialrätts- och distributionsrättsfrågor (inklusive konkurrensrätt).

Peter Skoglund har en betydande erfarenhet av transaktioner med immaterialrätter och Peter har bland annat företrätt utländska filmbolag vid förvärv av filmrättigheter till svenska litterära verk.

Peter Skoglund har en mångårig erfarenhet av att arbeta med branschfrågor inom filmindustrin och för olika organisationer inom detta område och Peter har lång erfarenhet av styrelsearbete inom filmindustrin.

Peter Skoglund har även haft ett antal utrednings- och granskningsuppdrag för företag i frågor rörande bolagsstyrning och anti-korruption.

Peter Skoglund är författare till ett stort antal tidskriftsartiklar och flera bokkapitel, framförallt inom områdena immaterial- och processrätt.

 • 5 Utbildning

  • Doktorandstudier vid Juridiska Institutionen, Uppsala universitet 1981-1982
  • Jur. kand, Uppsala, 1981
 • 5 Erfarenhet

  • Partner, Gozzo 2023-
  • Senior Counsel, Advokatfirman Delphi 2022
  • Partner, Advokatfirman Delphi 1988-2021
  • Associate, Advokatfirman Delphi 1984-1987
  • Notarietjänstgöring vid Uppsala tingsrätt 1982-1984
  • Gruppundervisare och gästföreläsare vid Uppsala universitet och Stockholms universitet 1979-1999
  • Amanuens vid Juridiska Institutionen, Uppsala universitet 1979-1981
  • Styrelseledamot i Columbia TriStar (Films) Sweden/Sony Pictures Sweden AB 1988-2005
  • Styrelseledamot i SACG – Svenska Föreningen mot Piratkopiering 1998-2004
 • 5 Rankings

  • Best Lawyer, Chambers Europe, Chambers Global, Legal 500, Who’s Who Legal
 • 5 Medlemskap

  • Sveriges advokatsamfund, KMF, SFIR, SFU
 • 5 Språk

  • Svenska
  • Engelska